Ochranné Amulety

Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele. Slovo je odvozeno z latinského amuletu, což znamená objekt, který ochraňuje, nebo lékařský prostředek. Podle jiných názorů toto slovo pochází z etruštiny nebo arabštiny.

Užívání amuletů je založeno na víře v ochrannou moc určitých věcí (například rostlin, kamenů nebo magických znaků). Amulet účinkuje pouze v případě, že jej osoba má neustále při sobě. Od podobně účinkujícího talismanu se liší tím, že má chránit nositele před zlými silami, zatímco talisman má přitahovat dobré vlivy

Amulet se nosí na těle (podobně jako šperk) nebo na oděvu. Podle okultní praxe musí být amulet po zhotovení magicky posvěcen. Také musí být při jeho zhotovení brány v potaz astrologické korespondence budoucího nositele amuletu.