Lapač snů - Jin jang

Lapač snů , nebo-li indiánský amulet pro lepší spaní. Podle staré legendy vytvořila první indickou lásku na rad šamana, když nemohla uklidnit své dítě, které plakalo celou noc. ... Kruh: Kruh lapače snů má 2 významy: představuje svět a vesmír a chrání kamínek (tedy vlastní já člověka).

Síla jin a síla jang jsou dvě spojené části jednoho celku. Z etymologického hlediska znamenají znaky jin a jang temnotu a světlo. Koncept jin - jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.

60/20

500,00 Kč